Živá hudba s Romanom Omachelom v salió. Promenada

Srdečne vás pozývame k nám do salió. promenada spríjemniť si krásnou hrou zo saxofónu od Romana Omachela sobotný večer. Všetci ste vítaní