Výstava UNI:ARCH

Od 30.11.2022 na 1.poschodí OC PROMENADA

Výstava projektu UNI:ARCH (Slovenská poľnohospodárska UNIverzita v Nitre – ARCHitektonické hodnoty objektov),

ktorá mapuje historické, kultúrne a architektonické hodnoty širokej škály objektov SPU v Nitre