verejné čítanie básni

Všetkých Vás srdečne pozývame na štvrtkové verejné čítanie básní z projektu „I love poetry“, cieľom ktorého je zozbierať originálne básne od študentov Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UKF i partnerských zahraničných univerzít.
Doteraz bolo do projektu zaslaných vyše 50 básní zo Slovenska, Indie, Vietnamu, Alžírska a iných krajín, ktoré priebežne publikujeme na webstránke www.lovepoetry.eu

Čítanie sa uskutoční vo štvrtok 11.5. o 15:00 na terase/v priestoroch bistra Yeme v OC PROMENADA.

Podujatie je súčasťou projektu KEGA 009UKF-4/2022 – „Poetry as lingua franca – effective approaches to teaching poetry as a vehicle for personal growth within the context of international cross-cultural communication“