RANDE S PRVOU POMOCOU S MICHALOM KUBOVČÍKOM

Na záchranu života niekedy stačí pár úkonov. Ovládaš ich?

Interaktívne ukážky poskytovania prvej pomoci.

Odborný garant : Mgr. František Majerský, prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov

Hudobný hosť: Sväťo Malachovský

Každý z nás sa môže ocitnúť v situácii, keby budeme my alebo naši blízki potrebovať pomoc. Vtedy ochota alebo neochota, znalosť alebo neznalosť budú predstavovať hranicu medzi životom a smrťou. Prvá pomoc je súbor jednoduchých a účelných opatrení, ktoré slúžia na bezprostrednú pomoc pri náhlom ohrození života alebo postihnutí zdravia a ktoré môžu byť poskytnuté kdekoľvek a kedykoľvek aj bez špeciálnych pomôcok. Na záchranu života niekedy stačí pár úkonov. Ovládate ich?

Aby ste si osvojili, precvičili alebo zopakovali týchto pár život zachraňujúcich postupov a rád, pripravili sme pre vás v nedeľu 22.1.22023 v čase 15.00-17.00 hod. interaktívne ukážky poskytovania prvej pomoci, ktorými vás bude hravou a zábavnou formou sprevádzať herec Michal Kubovčík. Odborným garantom podujatia je Mgr. František Majerský, prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov, hudobným hosťom herec Sväťo Malachovský.

Príďte, vyskúšajte si, naučte sa a možno raz niekomu zachránite život.

Tešíme sa na vás!