POZNÁVAJ SA!

POZNÁVAJ SA!

Otestuj svoje zmysly a schopnosti

INTERAKTÍVNA VÝSTAVA

plná neopakovateľných zážitkov

OC PROMENADA Nitra pripravuje pre svojich návštevníkov v dňoch 26.01. – 11.02.2023 v čase 9.00-19.00 hod. jedinečnú výstavu s názvom Poznávaj sa!, ktorá prostredníctvom 15 interaktívnych exponátov prináša neopakovateľné zážitky deťom i dospelým.

Čo Vás na výstave čaká?

 1. TERMOKAMERA

Aká je teplota tvojho tela a okolia? Aký je rozdiel teploty na tvojich rukách, hlave a ďalších častiach tela? To všetko prezradí najnovšia termokamera, ktorá prenesie tepelný obraz na veľkoplošnú TV. Vezmi si pred našu termokameru horúcu kávu či čaj, alebo naopak studený nápoj a sleduj, čo sa stane. Pozoruj rozdiely teplôt na obrazovke na farebnom spektre vrátane ukazovateľa najnižšej a najvyššej teploty pred kamerou.

Exponát zaznamenáva teploty pred kamerou a zobrazuje spektrum teplôt s hodnotami najvyššej a najnižšej teploty.

 1. ORGÁNY V ĽUDSKOM TELE

Oskenuj seba alebo svojich blízkych na tomto exponáte a potom na dotykovej obrazovke postupne vkladaj orgány na správne miesto. Vieš, kde má človek srdce? Kde je umiestnená pečeň, pankreas alebo ľadviny? Budeš mať niekoľko pokusov, aby bolo všetko na svojom mieste.

 1. STARNUTIE A MLADNUTIE / PREMENA NA MUŽA A ŽENU

Chceš zistiť, ako budeš vyzerať za 10, 20 alebo 30 rokov? Zaujíma ťa, aká by bola tvoja tvár, ak by si bol príslušníkom opačného pohlavia? Jednoducho sa odfotografuj na našom exponáte a potom už len čakaj na výsledok!

Exponát zosníma fotografiu tváre návštevníka a potom prebehne (nie v reálnom čase) výpočet a zobrazí sa výsledok – návštevník uvidí svoje staršie či mladšie ja. Na exponáte je možné predviesť i transformáciu, ako by človek vyzeral v opačnom pohlaví.

 1. OPTICKÉ KLAMY

Optický klam je nesprávne alebo mätúce vnímanie reality. Mozog interpretuje obrázok vnímaný okom inak, než ako je zobrazený. Väčšinou vidíme niečo, čo na obrázku vôbec nie je.

Exponát je zložený zo šiestich optických klamov. Ich cieľom je mätenie ľudského mozgu tvarom, farbou a podobne. Pomocou priložených šablón si návštevník môže preveriť reálnu veľkosť či tvar daného optického klamu.

 1. VÝŠKA VÝSKOKU

Ako vysoko dokážeš vyskočiť? Zasúťaž si v rámci svojej rodiny alebo sa porovnaj so svojim kamarátom či spolužiakom. Postav sa na vyznačené miesto, stlač štart a potom už len HOP. Výšku svojho výskoku uvidíš ihneď na displeji exponátu.

Exponát je zložený z displeja, štartovacieho tlačidla a vysoko presného laserového snímača, zaveseného na duralovom ramene vo výške 3,5 m od podložky. Tento snímač potom návštevníkovi zmeria výšku jeho výskoku. Na exponáte je možné usporiadať súťaže o najvyšší skok v rámci výstavy, prípadne v rámci jednotlivej súťaže.

 1. SILA MYŠLIENKY

Dokážeš svojou mysľou hýbať predmetmi? Je možné sústrediť sa tak, že pohneš silou svojej myšlienky daným predmetom? Nasaď si špeciálny headset, sústreď sa a za čo najkratší čas presuň puk do bránky po cca 50cm dráhe.

Exponát sa skladá z headsetu a herného stola. Návštevník sa po odpočítaní času po stlačení tlačidla štart musí začať sústrediť a v čo najkratšom čase dopraviť puk po cca 50cm dráhe do cieľa.

 1. HRAZDA

Otestuj svoju výdrž a silu! Zaves sa na našu hrazdu a na monitore sleduj meranie času svojho výkonu.

Dokážeš visieť dlhšie než 1 minútu? V prípade, že vytvoríš rekord, sa na monitore objaví pole pre vypísanie tvojho mena do tabuľky najlepších.

 1. ZVUKOVÁ FREKVENCIA

Nasaď si pripravené slúchadlá, sústreď sa a otáčaním spínača počúvaj zvuky vo frekvencii od 16Hz do 20kHz. Pri otáčaní spínačom uvidíš na displeji, aké frekvencie zvuku počujú jednotlivé zvieratá. Frekvencie zvuku, ktoré je človek schopný vnímať, sú veľmi individuálne a ležia v intervale približne 16Hz až 20 000Hz. Mechanické vlnenie mimo tento frekvenčný rozsah sluchový vnem nevyvoláva, napriek tomu sa niekedy tiež označuje ako zvuk. Frekvencie nižšie ako 16Hz má infrazvuk, počujú ho napríklad slony. Frekvencie vyššie než 20kHz má ultrazvuk, ktorý môžu vnímať napr. psi, delfíny alebo netopiere.

Exponát je zasadený do pevnej steny, vybavený špeciálnymi slúchadlami na potlačenie okolitého hluku. Postupným otáčaním spínača sa mení frekvenčné pásmo zvuku.

 1. PÁKA

Máš svaly, pretlačíš svojho kamaráta, vyvinieš väčšiu silu než on? Vyskúšaj si to na našom exponáte. Jednoducho sa usaď, uchop do ruky držadlo a potom už je len na tebe, akú máš silu! Exponát zaznamená na displeji silu, ktorú vyvinieš v reálnom čase.

Exponát sa skladá zo stolíka, držadla a snímača, ktorý meria vyvinutú aktuálnu silu. Aktuálna hodnota sa zobrazuje na displeji, ktorý je tiež súčasťou exponátu.

 1. PRIENIK TVÁRÍ / ZRKADLOVÝ KLAM

Chceli ste si niekedy nechať upraviť nos alebo celú tvár, ale prišlo vám to príliš bolestivé alebo nákladné? Teraz máte šancu. Jednoducho si medzi návštevníkmi niekoho vyberte a dohodnite sa, že si vymeníte tváre pomocou tohto zábavného exponátu.

Exponát je vysoký 2m a široký 1m, osadený vždy plátmi 5cm zrkadla s medzerami rovnako 5cm. Exponát v tomto prevedení vytvára daný efekt prieniku tvárí.

 1. POZNAJ ČUCHOM

Otestuj svoj čuch na našich voňavých kockách. 8 kociek naplnených rôznymi aromatickými látkami môžeš poriadne ovoňať a zistiť, či je tvoj čuch naozaj dokonalý. Na spodnej strane kocky vždy nájdeš štítok s popisom toho, čo sa v kocke skrýva.

Exponát sa skladá zo stolíka, 8 voňavých kociek naplnených rôznymi aromatickými látkami (škorica, levanduľa a iné). Návštevník si môže jednoducho otestovať svoje čuchové schopnosti.

 1. POZNAJ HMATOM

Poznajú tvoje ruky iba po hmate predmety uložené v otvoroch v našej veľkej stene? Každý otvor obsahuje záhadný predmet, ktorý musíš určiť iba pomocou tvojho hmatu. Po odkrytí štítka pod každým otvorom v stene uvidíš, aký predmet je v danom otvore uložený a či si teda poznal správne.

Veľká stena s 9 otvormi, v ktorých budú uložené rôzne predmety. Otvory budú zakryté tak, aby do nich nebolo vidieť, dala sa do nich prestrčiť ruka a návštevník musí poznať predmety iba hmatom. Riešenie bude ukryté vždy pod každým otvorom na zakrytom štítku.

 1. POZNAJ SLUCHOM

Dokážeš určiť len pomocou sluchu predmety ukryté v našich kockách? Vezmi kocku do ruky, zatras ňou a pozorne počúvaj. Uhádol si? Pokiaľ si nie si istý, pozri sa na kocku zospodu.

Exponát sa skladá zo stolíka a 8 kociek naplnených rôznymi predmetmi, ktoré pri pohybe vydávajú zvuky (ryža, skrutky a iné). Návštevník si môže jednoducho otestovať svoje sluchové schopnosti.

 1. HRA S PAMÄŤOU

Precvič si svoju krátkodobú pamäť! Môžeš súťažiť s 2 ďalšími kamarátmi, súrodencami alebo rodičmi. Na 3 dotykových tabletoch spusti našu pamäťovú hru. Postupne sa ti objaví 4,6,8,10,12,14,16,18 alebo 20 obrázkov, zoradených za sebou na dobu 10-20 sekúnd. Potom musíš medzi 30 náhodne zoradenými obrázkami určiť presné poradie zobrazených obrázkov v predošlom kroku. Zvládneš určiť postupnosť všetkých 20 obrázkov?

Exponát obsahuje 3 tablety s 1 hrou na tréning krátkodobej pamäti. Je možné hrať samostatne alebo môžu hrať naraz 3 návštevníci medzi sebou.

 1. VIRTUÁLNA REALITA / ĽUDSKÉ TELO

Prenes sa do sveta virtuálnej reality a preskúmaj ľudské telo tak, ako keby si v ňom chcel putovať. Najnovšie okuliare HTC pre virtuálnu realitu Ťa aj so zvukovými efektami tlkotu srdca a dychu uchvátia.

Exponát obsahuje 1 stanicu s najnovšími okuliarmi HTC pre virtuálnu realitu s integrovanými slúchadlami a senzormi pohybu očí, PC stanicu a zobrazovací monitor.

Vybrané exponáty majú za úlohu nielen pobaviť, ale i hravou formou vzdelávať a sú uspôsobené pre organizovanie súťaží a hier medzi návštevníkmi i medzi školskými kolektívmi. Celá expozícia slúži aj ako  hravá edukatívna pomôcka pre návštevy materských, základných a stredných škôl.

Veríme, že ponúknutá výstava prinesie deťom i dospelým nielen množstvo zážitkov a nezabudnuteľných chvíľ, ale aj nadobudnutie nových vedomostí a skúseností.

Tešíme sa na vás!