Interaktívna výstava KRIMINÁLKA – zábava pre celú rodinu

V dňoch 24.10- 16.11.2023 bude OC PROMENADA Nitra hostiť jedinečnú interaktívnu výstavu s názvom KRIMINÁLKA, pozostávajúcu zo 14 interaktívnych exponátov, prinášajúcich deťom i dospelým neopakovateľné zážitky. Počas návštevy výstavy sa môže každý návštevník stať detektívom a za pomoci najmodernejších vedeckých metód odhaliť nebezpečného páchateľa. Základom výstavy je 5 interaktívnych exponátov – daktyloskopia, trichológia, DNA, trasológia a identikit, na ktorých sa návštevník zoznámi s danou forenznou vedou a pomocou týchto získaných poznatkov postupne vylučuje podozrivých.

Prvá zo základných častí výstavy je stôl daktyloskopie /náuke o kožných papilárnych líniách na prstoch, dlaniach a chodidlách /, na ktorom sa návštevník dozvie nielen všetky informácie o daktyloskopii, ale podľa návodu sa pokúsi vylúčiť jedného z potenciálnych páchateľov.

Forenzná trichológia / zameraná na skúmanie živočíšneho trichologického materiálu v kontexte policajného vyšetrovania, napríklad pri objasňovaní násilných a majetkových trestných činov, dopravných nehôd, havárií, krádeží, nedovolenému exportu a importu zvierat, pytliactva a podobne/ je stanoviskom číslo dva, na ktorom návštevník vylúči druhého potenciálneho páchateľa podľa indícií a návodu na tomto exponáte.

Tretia zo základných častí, kde návštevník vylúči tretieho potenciálneho páchateľa podľa popisu na tomto interaktívnom exponáte, je stôl DNA fingerprinting.

DNA fingerprinting je súbor metód, vďaka ktorým je možné určiť totožnosť osoby z biologickej vzorky na základe polymorfizmov sekvencií vybraných úsekov DNA. Tento spôsob individuálnej identifikácie je v dnešnej dobe široko využívaný ako v trestných prípadoch / forenzná genetika /, tak v sporoch občianskoprávnych, najmä v spojitosti s určovaním rodičovstva / paternitné spory /. V oboch prípadoch výsledky DNA finferprintingu často slúžia ako hlavný dôkazový materiál.

Štvrtou časťou je kriminalistický odbor trasológia, ktorý sa zaoberá skúmaním stôp / napr. obuvi, nôh, pneumatík a pod. /. Na tomto stanovisku návštevník skúma otlačky topánok a stôp potenciálnych páchateľov a vylúči štvrtého podozrivého.

Piaty a posledný zo základných exponátov, kde návštevník zostavuje portrét páchateľa a vylúči posledného podozrivého, je Identikit. Pod týmto názvom sa skrýva pokus o zostavenie portrétu hľadanej osoby na základe výpovedí svedkov, používaný v kriminalistickej praxi. Podoba tváre sa postupne skladá z jednotlivých segmentov / nos, oči a pod./, ktoré svedok vyberá z ponuky štandardných vzorov, pokiaľ celkový obraz nezodpovedá tomu, ako si dotyčného zapamätal.

Výstavu dopĺňajú aj ďalšie interaktívne prvky ako napríklad softvér na rozpoznávanie tvárí, markanty (odtlačky tela), živý identikit, sila hesla (návštevník pomocou indícií háda správnu kombináciu čísel), odorológia (náuka o pachových stopách), balistika, mechanoskopia (ukážky poškodenia rôznymi nástrojmi pri násilnom vniknutí bez originálneho kľúča), hlavolam prevozník alebo model miesta činu. Návštevníci majú možnosť využiť fotostenu KRIMINÁLKA, kde si každý návštevník môže zhotoviť svoju fotografiu ako páchateľa zločinu.

Výstava bola navrhnutá a vytvorená v spolupráci s profesionálmi z niekoľkých odborov, zaoberajúcich sa kriminalistickými metódami. Pre celistvosť konceptu ju dopĺňajú informačné panely o metódach vyšetrovania a popis siedmich základných kriminalistických otázok, na ktoré by malo vyšetrovanie priniesť odpovede.

Exponáty majú za úlohu nielen pobaviť, ale i vzdelávať a pomáhať rozvíjať osobné zručnosti. Výstava slúži aj ako edukatívna pomôcka pre návštevy základných a stredných škôl. Vybrané exponáty sú prispôsobené pre organizovanie súťaží pre individuálnych návštevníkov rovnako ako aj pre školské kolektívy.