Zúčastnite sa letnej súťaže s predajňou ORION o hodnotné ceny.

Súťaž bude prebiehať od 1. 7. do 31. 8. 2024. Žrebovanie sa uskutoční za prítomnosti zákazníkov, ktorí budú sami žrebovať víťazov 2. 9. 2024. Podmienkou zapojenia sa do súťaže o hodnotné ceny je nákup nad 35 €.